Ako správne odmerať postavu:

Veľkostná tabuľka: všeobecné veľkosti

Veľkostná tabuľka: saká, bundy, kabáty

K správnemu výberu Vám môžu pomôcť aj tieto rady:

Ako správne odmerať veľkosť topánky:

  • začnite merať na konci dňa, kedy sú Vaše nohy najväčšie
  • obujte si taký druh ponožiek, ktoré predpokladáte, že budete k požadovanej obuvi nosiť (k zimnej pracovnej obuvi je predkpoklad hrubých ponožiek, k športovým teniskám sú určite vhodnejšie tenšie ponožky)
  • odmerajte si obidve nohy a obuv prispôsobte tej väčšej
  • ak si veľkosť nôh meriate sám/sama, na to, aby ste mali presnejšie výsledky merania bude lepšie, ak si sadnete na stoličku. Nestojte
  • Ak Vám niekto pri meraní pomáha, je lepšie, keď budete stáť
  • keď sedíte, položte si pred seba papier (dostatočne veľký, aby ste boli schopní obkresliť celú nohu)
  • ceruzkou obkreslite Vašu nohu. Držte ceruzku čo najkolmejšie tak, aby stále bola v kontakte s Vašou nohou
  • pravítkom odmerajte dĺžku v najdlhšom bode podľa obrázku kolmo na pätu
  • dĺžka nameraná v mm zodpovedá metrickému číslovaniu nôh v milimetroch, ktoré zaokrúhlite smerom nadol na päťky mm
  • V praxi to znamená, že ak ste takýmto meraním namerali napr. 270 mm, tak Vám zodpovedá veľkosť obuvi č. 8, v európskom číslovaní 42