Stará povesť hovorí o tom, že vlčí mak má magickú moc. Na hraniciach Nepálu a Indie sa aj dnes môžeme stretnúť so svätými mužmi, ktorí si pred meditáciou vytvoria okolo seba ochranný kruh z lupienkov vlčieho maku. Sypú ich na zem v smere hodinových ručičiek a jemne ich poprášia soľou. Je to veľmi silný spôsob ochrany, ktorý používa biela mágia. Podľa povesti vám zaručí, že sa nepriateľovi všetko zlé, čo chcel urobiť vám, vráti tri krát späť. Ale platí to aj opačne. Všetko dobré sa vášmu priateľovy aj nepriateľovi trojnásobne vráti.

Vlčí mak sa odpradávna spája aj s nesmrteľnosťou. Možno ste ani netušili, ale semienka vlčieho maku sú životaschopné aj po osemdesiatich rokoch spánku v nepriaznivých podmienkach. . Tento spánok sa tiež nazýva Dormencia, čo je latinský názov pre hlboký spánok a súhrnne označuje prechodné zastavenie alebo obmedzenie procesov v organizmoch. Vďaka tejto schopnosti a húževnatosti, sú vlčiemu maku prikladné rôzne magické vlastnosti. Dokáže vyrásť prakticky všade. Už v dobách po Napoleonovej vojne, keď na zdevastovaných bojových poliach alebo na hroboch vojakov vyrástli tisíce červených vlčích makov, sa stal tento divý ale zároveň krehký kvietok symbolom obnovy a mieru.

 

 

Mak vlčí, alebo nazývaný aj divý mak, sa u nás stáva vzácnou rastlinou. O burine už nemôžeme ani hovoriť. Na intenzívne obrábaných lánoch ho nenájdeme. Rastie však na okrajoch parciel a na miestach, ktoré nie sú ošetrené herbicídmi. Veľmi oblúbeným sa stal motýv červených vlčích makov aj v našich príbytkoch, terasách, balkónoch ale aj na rôznych záhradných oslavách alebo svadbách.

Arabský lekár Avicena, žijúci okolo roku 1000 nl. si do svojich zápiskov napísal: „Vlčí mak je liekom svätých. Čistí a oddeľuje. Čistí telo a oddeľuje zlé od dobrého v duši.“