Kam s taniermi a pohármi

1. pravidlo:Ak vám to umožňuje priestor, ukladajte taniere tak, aby stredy susedných tanierov boli od seba vzdialené aspoň 70 cm a okraje tanierov, nech lícujú s okrajom stola.

Vyberte si: taniere

2. pravidlo: Ak nemáte dostatočný počet kusov obedovej súpravy, použite pre každý chod inú rovnakú súpravu. Základ tvorí plochý tanier, na ktorom sa nachádza plochý tanier na predjedlo, alebo hlboký tanier na polievku. Vľavo sa nachádza tanier či miska na šalát, vpravo kompótová miska.

Vyberte si obedovú súpravu: 4home, Bighome, Homepoint

3. pravidlo: Dbajte na to, aby vaši hostia mali čisté a vhodné poháre, podľa typu nápoja. Poháre sú usporiadané z prava do ľava v poradí, v akom sa budú podávať. Pohár na aperitív stojí najbližšie k hosťovi, pretože ho použije ako prvý, napríklad: aperitív, biele víno, červené víno, sekt a pohár na vodu.

Vyberte si sklo: 4home, Homepoint